MENU

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vào từng thời điểm, Vinmall Shopping hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:

Giới thiệu về chính sách bảo mật

1. Hình thức thanh toán

a. Thẻ Tín Dụng và thẻ ATM Nội Địa

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Khách hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
Bước 3: Vinmall Shopping xác nhận thông tin Người mua;
Bước 4: Khách hàng thanh toán;
Bước 5: Vinmall Shopping chuyển hàng;
Bước 6: Khách hàng nhận hàng.
Đối với khách hàng mua hàng từ Vinmall Shopping thì phải tuân thủ theo chính sách thanh toán của công ty.


2. Thanh toán an toàn 

Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ và ATM nội địa được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.

b. Thanh Toán Khi Nhận Hàng (COD): Tiền Mặt

Vinmall Shopping cung cấp dịch vụ COD trong toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Khách hàng có thể trả tiền mặt trực tiếp cho người vận chuyển vào thời điểm nhận hàng.

c. Thanh toán bằng chuyển khoản 

Khách hàng có thể chuyển khoản trực tiếp cho Lotte theo thông tin tài khoản:
STK: 0135-68660666
Tên thụ hưởng: Cong ty TNHH thương mại và đầu tư vinmall
Ngân hàng: Vp bank chi nhánh Hà Nội
Sau khi xác nhận tiền đã về tài khoản, Vinmall Shopping sẽ tiến hành các thủ tục để giao hàng cho khách.

COSMETICS

Mục đích và phạm vi thu thập

HADLYN nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của Khách hàng đối với dịch vụ của HADLYN. HADLYN nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này được lập ra để giúp Khách hàng hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu giữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Khách hàng cung cấp.
Khi quý khách hàng truy cập vào trang HADLYN hoặc đăng ký một tài khoản với chúng tôi có nghĩa là quý khách hàng xác nhận và đồng ý với các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu giữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây.
HADLYN bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Chính sách bảo mật vào bất kỳ thời điểm nào. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính sách bảo mật này để biết được những cập nhật mới nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

1. Dữ liệu cá nhân mà HADLYN thu thập từ Khách hàng hoặc thông qua bên thứ ba có thể được HADLYN sử dụng hoặc chia sẻ hoặc chuyển giao cho bên thứ ba khác (bao gồm các công ty có liên quan, nhà cung cấp dịch vụ thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ và công ty có liên quan của họ ở trong và ngoài nước, nhà bán hàng thứ ba và người dùng khác), cho các mục đích nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung sau đây:
(a) Để tạo điều kiện cho Khách hàng sử dụng dịch vụ của HADLYN hoặc truy cập vào nền tảng,
(b) Để trả lời các câu hỏi, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Khách hàng trực tiếp hoặc thông qua các công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng thuê ngoài của HADLYN;
(c) Để xử lý các đơn đặt hàng Khách hàng gửi qua nền tảng;
(d) Để vận chuyển và giao các sản phẩm mà Khách hàng đã mua thông qua nền tảng được bán bởi HADLYN. HADLYN có thể chuyển thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba để giao sản phẩm cho Khách hàng (ví dụ: đơn vị chuyển phát hoặc nhà cung cấp của HADLYN;
(e) Để cập nhật cho Khách hàng về việc giao sản phẩm và cho mục đích chăm sóc khách hàng;
(f) Để so sánh thông tin và xác minh với các bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác;
(g) Để xác định danh tính của Khách hàng cho các mục đích phát hiện gian lận;
(h) Để quản lý tài khoản của Khách hàng mở tại HADLYN (nếu có);
(i) Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán mà Khách hàng thực hiện trực tuyến;
(j) Để kiểm tra việc tải dữ liệu từ nền tảng xuống;
(k) Để cải thiện cách trình bày hoặc nội dung của các trang trong nền tảng và tùy chỉnh chúng cho người dùng;
(l) Để xác định người truy cập trên nền tảng;
(m) Để thực hiện nghiên cứu về hành vi của người dùng và thống kê số lượng người dùng;
(n) Để cung cấp cho Khách hàng những thông tin mà HADLYN nghĩ rằng Khách hàng có thể thấy hữu ích hoặc Khách hàng đã yêu cầu từ HADLYN, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của HADLYN, với điều kiện là Khách hàng cho biết rằng Khách hàng không phản đối việc liên hệ vì các mục đích này;
(o) Để hiển thị tên dùng hoặc tên và hồ sơ của Khách hàng trên nền tảng;
(p) Để quảng bá dịch vụ và sử dụng thông tin mà Khách hàng cung cấp cho HADLYN như các nội dung do người dung khởi tạo (bao gồm nội dung video) mà Khách hàng có thể chọn tải lên hoặc phát trên nền tảng của HADLYN và sẽ được đánh giá trên internet và có thể được chia sẻ thông qua phương tiện internet đại chúng (việc chia sẻ thông qua phương tiện internet đại chúng sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của HADLYN), như một phần của chiến dịch quảng cáo và tiếp thị để quảng bá nền tảng;
(q) Để xử lý bất kỳ khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bất kỳ nội dung nào Khách hàng đã tải lên nền tảng;
(r) Để lấy thêm các thuộc tính liên quan đến Khách hàng dựa trên dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp (cho HADLYN hoặc bên thứ ba), để cung cấp cho Khách hàng nhiều thông tin mang tính định hướng và/hoặc có liên quan hơn;
(s) Để gửi cho Khách hàng các tài liệu tiếp thị hoặc xúc tiến thương mại về các sản phẩm và dịch vụ của HADLYN (trừ trường hợp Khách hàng chọn từ chối nhận các tài liệu này); và
(t) HADLYN cũng có thể tiến hành các quy trình đưa ra những quyết định tự động theo bất kỳ mục đích nào trong số này.
2. Trong trường hợp đặc biệt, HADLYN có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn những mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, hoặc cho các mục đích thực thi pháp luật, hoặc để thực hiện các yêu cầu và đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. HADLYN có thể chia sẻ và cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng với các bên thứ ba và các bên liên kết của HADLYN cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn, nhằm tạo điều kiện cho Khách hàng sử dụng dịch vụ, hoàn thành giao dịch với Khách hàng, quản lý tài khoản của Khách hàng và mối quan hệ của HADLYN với Khách hàng, tiếp thị và thực hiện bất kỳ yêu cầu, quy định pháp luật và yêu cầu khác mà HADLYN nhận thấy là cần thiết. Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng, HADLYN sẽ nỗ lực đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của HADLYN sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng tránh khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong trường hợp họ cần dữ liệu cá nhân của Khách hàng để thực hiện các mục đích nêu trên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Khách hàng có thể gửi yêu cầu đổi/trả sản phẩm trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày kể từ ngày đơn vị vận chuyển xác nhận giao hàng thành công.

a. Sản phẩm được yêu cầu đổi/trả phải đúng với mô tả của khách hàng, đảm bảo mới 100%, không có dấu hiệu của việc đã qua sử dụng, nguyên vẹn phần tem/nhãn mác/bao bì;

b. Toàn bộ các phụ kiện, hàng tặng kèm, phiếu quà tặng mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm cũng phải được trả lại cùng với sản phẩm được yêu cầu đổi/trả.

Khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào khác, Vinmall Shopping không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của khách hàng qua Internet hoặc email.

HADLYN sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. HADLYN sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi HADLYN có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu Khách hàng ngưng sử dụng nền tảng của HADLYN, hoặc quyền của Khách hàng được sử dụng nền tảng và/hoặc các dịch vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, HADLYN có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của HADLYN theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, HADLYN có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

CÔNG TY TNHH mỹ phẩm quốc tế HADLYN
Điện thoại: 024 3333 5555
Email: hotro@hadlyn.com.vn

Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu HADLYN thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của HADLYN. Khi tiếp nhận những phản hồi này, HADLYN sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Vinmall Shopping được Vinmall Shopping cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của HADLYN. HADLYN cam kết:
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng ngoài những mục đích quy định trong Chính sách bảo mật này và trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, HADLYN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
Bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng.

Quyền của Vinmall Shoppingtrong việc tiết lộ thông tin cá nhân

Khách hàng xác nhận và chấp thuận rằng HADLYN có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan nào khác hoặc các chủ sở hữu có thẩm quyền liên quan nếu HADLYN có cơ sở hợp lý để tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng là cần thiết để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ, yêu cầu hoặc thỏa thuận nào, bất kể là tự nguyện hoặc bắt buộc, được xem như là kết quả của việc hợp tác theo lệnh, điều tra và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan này. Trong phạm vi pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, Khách hàng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động và/hoặc từ bỏ quyền thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại HADLYN liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân trong những trường hợp này.

Thu hồi sự chấp thuận về việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân

Khách hàng có thể thông báo về việc thu hồi sự chấp thuận liên quan đến việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho bất kỳ mục đích nào và theo cách thức được quy định bên trên vào bất kỳ thời điểm nào.
Việc Khách hàng thu hồi sự cho phép sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân Khách hàng có thể có nghĩa là Vinmall Shopping sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và HADLYN sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này. Quyền pháp lý và các biện pháp khắc phục của HADLYN, một cách cụ thể, được bảo lưu trong trường hợp này.

Truy cập dữ liệu cá nhân của quý khách

Khách hàng có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bản thân mà HADLYN đã thu thập hoặc thắc mắc về cách thức mà dữ liệu cá nhân của Khách hàng được HADLYN sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý trong vòng một năm trở lại. Để thuận tiện cho việc xử lý yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi có thể cần phải yêu cầu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của Khách hàng.
Yêu cầu của Khách hàng sẽ được HADLYN phản hồi sớm nhất có thể. Nếu HADLYN không thể đáp ứng yêu cầu của Khách hàng trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng bằng thông qua địa chỉ email khách hàng đã cung cấp cho HADLYN.

Trang web của bên thứ ba

Vinmall Shopping có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên khác, chẳng hạn như các bên liên kết kinh doanh, thương nhân hoặc cổng thanh toán của HADLYN. HADLYN không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật của các trang web được điều hành bởi các bên khác. Khách hàng nên kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ Khách hàng.

Trang web của bên thứ ba

HADLYN có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên khác, chẳng hạn như các bên liên kết kinh doanh, thương nhân hoặc cổng thanh toán của HADLYN. HADLYN không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật của các trang web được điều hành bởi các bên khác. Khách hàng nên kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ Khách hàng.

Câu hỏi, phản hồi, thắc mắc, kiến nghị hoặc khiếu nại

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng liên hệ với Vinmall Shopping

Công ty TNHH mỹ phẩm quốc tế HADLYN Giấy phép kinh doanh số 110043001930 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 31/01/2013
Số điện thoại : 024 3333 2222 - 024 3333 3366
Email: help@hadlyn.com.vn

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Cách thức mua hàng

Phương thước thanh toán

Chính sách đổi trả

Phương thức vận chuyển

Các câu hỏi thường gặp

Liên hệ với HADLYN

Về HADLYN

About us

Chính sách bảo mật

Điều khoản và Điều kiện